מיחונן מחלק לכם 10 שאלות לדוגמא 
לקראת שלב ב' של מבחן המחוננים בחינם

* כל מי שנרשם מקבל *